Prejemanje e-računov

Racionalizirajte proces obdelave računov

Tudi vas jezi, da so zaradi zamud pri obdelavi papirnih računov vaši dobavitelji nezadovoljni?

Kljub temu, da je pretvorba vhodnih računov iz papirne v elektronsko obliko preverjeno najboljša praksa, bo določen del računov še vedno ostal v papirni obliki. Gre predvsem za tiste dobavitelje, ki dobavljajo izdelke ali storitve v majhnih količinah ali nizke vrednosti.

Naša storitev za pretvorbo papirnih računov omogoča učinkovito poenostavitev obdelave. Zagotavlja namreč popolnoma avtomatiziran zajem računov in preprosto integracijo v obstoječe informacijske sisteme.

Medtem ko standardne rešitve za skeniranje in OCR omogočajo zajem le do ravni podatkov glave računa, storitev omogoča tudi zajem postavk. Tako boste v primerjavi s tradicionalnim pristopom pretvorbe papirja v elektronsko obliko dosegli višjo stopnjo racionalizacije.

Zakaj potrebujete storitev za pretvorbo računov?

Rešitev odpravlja stroške, povezane s skeniranjem in OCR opremo, vložiščem in hrambo papirne dokumentacije. V okviru te storitve lahko Aps Plus d.o.o. zagotovi zajem podatkov na ravni glave računa ali pa dodatni zajem vrstic s postavkami, s čimer je omogočena še višja stopnja obdelave. Gre za preverjeno rešitev za pretvorbo papirnih računov v elektronsko obliko ‘e-slog’, ki znižuje stroške in pospeši proces obdelave računov.

Podrobnejši in bolj natančen zajem podatkov

Vsi papirni računi so vključeni v proces skeniranja in optičnega prepoznavanja s pomočjo OCR tehnologije ter kasnejšo avtomatsko oz. ročno vizualno kontrolo, kjer se po potrebi podatki (glava računa ali vrstične postavke) dopolnijo in popravijo. Omogoča tudi hrambo papirnih ali elektronskih dokumentov, kar prinaša še dodatne prihranke, povezane z rokovanjem papirnega gradiva, zaposleni pa se lahko posvetijo drugim nalogam.

Vzpostavite pogoje za doseganje višje dodane vrednosti

Elektronska obdelava prinaša znatno dodano vrednost organizacijam pri učinkovitejšem upravljanju z denarjem. Z vključevanjem papirnih računov v elektronsko podprte procese lahko organizacije drastično skrajšajo cikel obdelave računov na le nekaj ur ali dni in s tem ustvarjajo nove priložnosti za dodatne popuste v primeru predčasnega plačila računov dobaviteljev. .

Prednosti zajema papirnih računov

  • Odpravlja stroške nabave in vzdrževanja opreme za skeniranje, OCR in hrambo.
  • Omogoča pretvorbo papirnih računov v elektronsko podprt postopek.
  • Omogoča standardizacijo postopka, izboljšuje nadzor nad zajemom računa, zagotavlja večjo konsistenco zajetih podatkov in drastično zmanjšuje izjeme na računih.
  • Omogoča zajem podatkov z glave računov ali vrstic s postavkami.
  • Preprosta integracija z naročnikovim zalednim sistemom.
  • Hiter dostop do digitaliziranih slik dokumentov.

Zanima me več..

Ime/Naziv podjetja (obvezno)

e-pošta (obvezno)

Vaše sporočilo