APSStorage+

Aplikacija APSStorage+ vam v sklopu celovitih rešitev ponuja storitev varne fizične hrambe gradiva v skladu z dobro prakso in smernicami Arhiva RS. Tovrstni primeri v praksi obsegajo enkraten prevzem gradiva po vaših lokacijah, popis ter pripravo predloga za hrambo oz. uničenje ter pričetek izvajanja same storitve fizične hrambe. Poleg tega lahko z uporabo naše storitve v APSDigi+, ki omogoča digitalizacijo dokumentov, posebno občutljivo gradivo tudi varno fizično hranimo v dogovorjenih rokih.

Pri sami izvedbi ponujamo posamične storitve ali storitve "na ključ".

Med tovrstne storitve spadajo, poleg popisa gradiva na lokaciji ter prevoza, tudi priprava predloga za upravljanje z gradivom, torej: kaj se digitalizira, kaj hrani in kaj uniči. S tem se prične varna fizična hramba, skladna z dogovorjenimi roki hrambe. Prav tako ponujamo možnost odbiranja gradiva za uničenje, kar naročnik potrdi z zapisnikom, ter varno komisijsko uničenje. Ponujamo pa tudi možnost dostopa do fizične hrambe ali dostave na zahtevo pooblaščenim uporabnikom.

Zanima me več...

Ime (Obvezno)

e-pošta (Obvezno)

Pošljite sporočilo