APSTime+

APSTime+ vam omogoča enostaven sistem planiranja in vodenja odsotnosti z dela znotraj organizacije. Tako imate lahko stalni vpogled v načrtovane odsotnosti celotne organizacije in popoln pregled in nadzor nad koriščenjem odsotnosti ter evidentiranje le-tega. Preko sistema za obveščanje so vodje in odgovorne osebe seznanjene o odobreni odsotnosti. APSTime+ ima vzpostavljen proces potrjevanja odsotnosti ter sistemsko vodenje najav, odobritev in pregleda planiranih odsotnosti, tako celodnevnih in urnih kot večdnevnih. Rešitev omogoča tudi vodenje neplaniranih odsotnosti, kot so odsotnosti zaradi bolezni, izredne odsotnosti, nadure ipd., ter koledarski prikaz skupne odsotnosti po poljubnem časovnem obdobju ali prikaz odsotnosti v Outlook koledarju.