APSPost+

Z aplikacijo APSPost+ je hramba klasične in elektronske pošte centralizirana in varna. Beleženje in distribucija pošte je enostavna in omogoča rešitve prilagojene za posameznega uporabnika. Aplikacija APSPost+ je popolno nadomestilo za klasično poštno knjigo. Poleg tega vam aplikacija omogoča možnost pretvorbe priponk v PDF/A, dolgoročno hrambo, iskanje po polni vsebini dokumenta (oz. »full-text search«) in v priponkah. Zajema tudi možnost dodeljevanja nalog, pošiljanja v vednost, dodeljevanja opomnikov ter nadzora nad statusom obveščenosti oziroma nad izvedbo nalog. Z uporabo APSPost+ imate možnost posredovanja pošte enemu uporabniku ali sočasno večim souporabnikom.

Rešitev APSPost+ vam nudi popolno podporo pri obvladovanju vhodne, izhodne in interne pošte.


1. Vhodna Pošta

APSPost+ vam prihrani čas, saj omogoča hitro kreiranje, razvrščanje in popisovanje pošte ob vhodu v podjetje (računi, dobavnice, pogodbe ipd.). Tako je prejeta vhodna pošta iz različnih virov (APSDigi+, APSPostman+, APS4Outlook+, lasten zajem) hitro in enostavno razdeljena po definiranem procesu, ne glede na lokacijo prejemnika. Nepravilno dodeljena pošta pa je lahko ponovno razdeljena. APSPost+ obsega samodejno obveščanje o prejeti pošti preko e-poštnega odjemalca, kot je na primer MS Outlook, ter omogoča povezavo do izhodne ali interne pošte.


2. Izhodna Pošta

Z rešitvijo APSPost+ je videz izhodnih dokumentov avtomatsko prednastavljen ter omogoča urejevanje predlog za izhodne dokumente, kot je na primer izhodni dopis. Izhodni dokumenti se lahko skladno z izbiro uporabnika ali po definiranem krogotoku potrjevanja odobritve izhodne pošte pošljejo po e-pošti ali v obliki fizičnega tiska. Le-to se kuvertira, pošlje pa se lahko tako po klasični pošti APSPrint+ kot preko varne e-pošte APSPostman+ . Omogočena je tudi povezava do vhodne in/ali interne pošte.


3. Interna pošta

Storitev uporabe APSPost+ je v primeru upravljanja interne pošte namenjena predvsem interni izmenjavi dokumentov ter dodeljevanju nalog oz. aktivnosti in nadzoru nad samo izvedbo. Omogoča vam tudi povezavo do vhodne in/ali izhodne pošte.