APSISO+

Rešitev APSISO+ nudi celovit pregled in obvladovanje dokumentacije o sistemu vodenja kakovosti, popolno podporo pri izgradnji preglednih formaliziranih dokumentov ter implementaciji notranjih pravil organizacije. APSISO+ zajema urejanje vsebine dokumenta v MS Excel in Word z možnostjo neposrednega shranjevanja ter ponuja možnost uporabe poenotenih uvodnih predlog po določenem standardu kreiranja dokumentacije. Ta rešitev omogoča pripravljanje, verzioniziranje, pregledovanje, potrjevanje (ter kasneje tudi obveščanje vnaprej določenem krogotoku), spremljanje realizacije, vodenje preventivnih in korektivnih ukrepov, dodeljevanje posameznih nalog in podporo pri varnostnih incidentih, motnjah ali prekinitvah. Omogočeno je tudi načrtovanje in konstantno spremljanje različnih aktivnosti, vse od vodstvenih pregledov ter notranje in zunanje presoje, do ocenjevanja dobaviteljev in odjemalcev. Z APSISO+ lahko vodite zapise o pregledu ali kontroli izvajanja procesov in imate vpogled v vse predhodne verzije veljavnega dokumenta, pravice pa lahko dodeljujete in omejujete glede na delovna mesta.