APSHR+

APSHR+ omogoča zajem celotne dokumentacije zaposlenih in njihovih osebnih map v enem spletnem registru. Osebne mape zaposlenih so neposredno povezane z modulom APSOdsotnost+, izpis kadrovskih dokumentov pa je možen na pred nastavljenih obrazcih. Znotraj osebnih map zaposlenih je mogoče zajeti življenjepise in slike zaposlenih, pogodbe o zaposlitvi, anekse k pogodbam zaposlenih, opravljene letne in polletne ter ostale razgovore, morebitne zavarovalne police zaposlenih, opravljene zdravniške preglede, izjave o varovanju informacij, potrdila o nekaznovanosti, sklepe o letnem dopustu, evidenco prošenj za zaposlitev itn.