APSContract+

Rešitev APSContract+ omogoča hitro, pregledno in ažurno obvladovanje pogodbenih obveznosti. Uporaba aplikacije omogoča enostaven proces krogotoka priprave, pregleda in potrjevanja pogodb ter nudi njihovo popolno preglednost - tako od podpisnikov, časa veljavnosti ter cene, do odgovornih oseb, projektov in aneksov, vezanih na pogodbo.

APSContract+ omogoča tudi pravočasno vodenje in obvladovanje registra pogodb, kontrolo pogodbenih obveznosti, kontrolirano dostopnost do informacij znotraj pogodbe ter opomnike o obveznostih in aktivnostih v zvezi s pogodbo.

Z aplikacijo so omogočeni pregledi in hitra povezljivost pogodbene dokumentacije z ostalimi moduli ter CSV izvoz podatkov. Prednost rešitve APSContract+ pa je tudi, da je struktura pogodbenih dokumentov dinamična in enostavna. Omogoča vam tudi dodeljevanje in omejevanje pravic za pregled pogodbene dokumentacije, glede na odgovorne osebe in uporabnike.