APSDigi+

Osrednja dejavnost družbe APS+ je izvajanje digitalizacije dokumentov dnevne vhodne in interne pošte. Vhodna pošta so tisti dokumenti, ki jih naročniku dostavi Pošta, medtem ko interno pošto predstavljajo dokumenti, ki jih dostavijo kurirji, uporabniki naročnika ali zaposleni v podjetju. Dokumenti vhodne in interne pošte običajno vplivajo tudi na nadaljnje delovne procese v organizaciji in zahtevajo dodatne aktivnosti, kot so prevzem, odpiranje, razvrstitev, razdelitev, odstranitev računa, vzpostavitev storitve, odprava napak itn. Pred samo pretvorbo papirnatih dokumentov v digitalno obliko je potrebno izvesti še dodatna opravila, ki jih v organizacijah običajno opravijo glavne pisarne oz. vložišča. Z našo pomočjo in storitvami lahko našteta opravila pohitrite in si tako olajšate delo ter prihranite čas.

Primarna dejavnost rešitve APSDigi+ se nanaša na zajem in obdelavo obrazcev ter zajem in obdelavo vhodne in interne pošte. V slednjo med drugim spadajo bančna, zavarovalniška in zdravstvena dokumentacija ter dokumentacija Javne uprave. Storitev APSDigi+ omogoča izvajanje digitalizacije vhodnih dokumentov, ki obsega vsakodnevni prevzem vhodnih dokumentov in njihovo dostavo na lokacijo digitalizacije ter njihovo tehnično in vsebinsko pripravo za pretvorbo v digitalno obliko. APSDigi+ omogoča izvedbo digitalizacije na visoko zmogljivih napravah. avtomatsko in pol-avtomatsko izvedbo indeksacije (oz. zajema metapodatkov) ter indeksacijo strukturiranih in nestrukturiranih vhodnih dokumentov. Z uporabo APSDigi+ se nato digitalizirane vhodne dokumente lahko posreduje uporabniku v informacijski sistem, dokumentni sistem ali e-hrambo. Izvirne vhodne dokumente se lahko naročniku preda v fizično uničenje ali v dolgotrajno hrambo pristojnemu arhivu. Uporaba APSDigi+ zajema tudi druge spremljevalne storitve procesa digitalizacije vhodnih dokumentov, kot so zajem dodatnih metapodatkov, različni nivoji zagotavljanja storitev (SLA), izvajanje vložišča itn. Nenazadnje pa APSDigi+ ponuja tudi razvoj novih, inovativnih rešitev.

Storitev uporabe rešitve APSDigi+ obsega vsakodnevni prevzem vhodnih dokumentov in njihovo dostavo na lokacijo digitalizacije ter njihovo tehnično in vsebinsko pripravo za pretvorbo v digitalno obliko. APSDigi+ omogoča izvedbo digitalizacije na visoko zmogljivih napravah in avtomatsko in pol-avtomatsko izvedbo indeksacije oziroma zajema metapodatkov ter indeksacijo strukturiranih in nestrukturiranih vhodnih dokumentov (obrazci, vhodni računi ipd.). Z uporabo APSDigi+ se digitalizirane dokumente s pripadajočimi indeksi lahko posreduje naročniku v njegov informacijski sistem z uporabo spletnih servisov, v dokumentni sistem APSDocs+ ali e-hrambo APSeArchive+.

Izvirne dokumente se lahko:

  • naročniku dostavi osebno ali z uporabo klasične pošte ali
  • v sklopu storitve komisijsko varno fizično uniči ali
  • se varno fizično hrani v rešitvi APSStorage+ v dogovorjenih rokih in se nato naredi odbira gradiva ali
  • se arhivsko gradivo odbere in preda v hrambo pristojnemu arhivu.

Zanima me več..

Ime (obvezno)

e-pošta (obvezno)

Pošljite sporočilo