STORITVE IN REŠITVE

Ne vidiš videa?

O nas

Družba APS Plus je nastala v sklopu projekta Joint Venture digitalizacija gradiv med Pošto Slovenije, kot 55% lastnikom, in podjetjem Mikrografija, kot 45% lastnikom. Pošta Slovenije in Mikrografija delujeta na dveh ključnih strokovnih področjih za izvajanje predvidenih storitev družbe APS+. Z medsebojno povezavo znanj in strokovnosti smo ustvarili sinergijske učinke in koristi za naročnike pri izvajanju storitev. Osrednja dejavnost družbe APS+ je izvajanje digitalizacije dokumentov dnevne vhodne in interne pošte. Vhodna pošta so tisti dokumenti, ki jih stranki dostavi Pošta, medtem ko interno pošto predstavljajo dokumenti, ki jih dostavijo kurirji, uporabniki strank ali zaposleni v podjetju. Dokumenti vhodne in interne pošte običajno vplivajo tudi na nadaljnje delovne procese v organizaciji in zahtevajo dodatne aktivnosti, kot so prevzem, odpiranje, razvrstitev, razdelitev, odstranitev računa, vzpostavitev storitve, odprava napak itn. Pred samo pretvorbo papirnatih dokumentov v digitalno obliko je potrebno izvesti še dodatna opravila, ki jih v organizacijah običajno opravijo glavne pisarne oz. vložišča. Z našo pomočjo in storitvami lahko našteta opravila pohitrite in si tako olajšate delo ter prihranite čas.

Kontaktni podatki